skip to Main Content
Mediation

Mediation hjælper med at genskabe dialogen, når samtalen er gået i stå. Langt de fleste konflikter kan løses gennem mediation. Mediation er en tidsbesparende og økonomisk løsning frem for en løsning ved domstolene eller et administrativt klagesystem.

Mediation er en metode til at skabe forbindelser mellem mennesker.

Mediation hjælper mennesker med at løse uenighed og konflikter i en struktureret og transparent proces, hvor alle deltagerne får rum til at udtrykke forskellige behov og interesser. Mediationsprocessen hjælper derefter deltagerne til at nå frem til en fælles aftale, der bedst rummer samtlige interesser.

Formålet med en mediation er at skabe to vindere i en konflikt

I en mediation lægger jeg vægt på, at alle deltagerne får mulighed for at formulere behov og interesser. Det sker ved, at hver part får mulighed for at udtrykke sine behov og interesser, og samtidig stiller jeg åbne spørgsmål for at få klarlagt partens behov og interesser. Formålet er både at komme frem til det præcise indhold. Men formålet er også at give den anden part i mediationsprocessen et indblik i, hvad der er på spil.

Mediationsforløbet er en struktureret samtale baseret på den forståelse, at de, der kender konflikten bedst, er jer. Og de, der kan finde de bedste løsninger på en konflikt, også er jer. Det er anderledes ved en domstol eller i en voldgiftsret, hvor der sidder en juridisk dommer og bestemmer løsningen på en konflikt.

Firmaer & Private

Jeg tilbyder at faciliterer mediationsforløb i erhvervslivets konflikter og mellem private personer.

Praktisk

Et mediationsforløb stræker sig typisk over tre til fire timer. En mediation kan gennemføres hos jer, men jeg anbefaler, at det sker et neutralt sted.

Peter Sindal Lundsberg

Mediator & Advokat

Hovedvagtsgade 6, 5. th.
1103 København K
Telefon: 33 11 36 36
Mail: info@petersindal.dk

CVR-nr.: 36424958

Back To Top